Organisasjon og personale

Før omorganiseringa hausten 2016 hadde Statsarkivet i Bergen 22 tilsette med arbeidsoppgåver innan arkiv, administrasjon, konservering og drift. Etter omorganiseringa er dei tilsette fordelt i ulike seksjonar i Arkivverket. Sjå det nye organisasjonskartet her

Arkivverkets nettstad for tilgjengeleggjering av kjelder på nett, Digitalarkivet, har tidlegare høyrt til Statsarkivet i Bergen. Dette ligg no under seksjon for tilgjengeliggjøring. Det er knytt to registreringseiningar til Digitalarkivet, ei på Voss og ei ved Statsarkivet i Stavanger. Medan dei på Voss høyrer til staben ved Statsarkivet i Bergen, høyrer dei i Stavangar til statsarkivet der.

Namn Stilling E-postadresse Arbeidsstad
Bergstrøm, Audun Førstekonsulent, seksjon for brukartenester 2  i Arkivverket audun.bergstrom@arkivverket.no Bergen
Bratland, Kenneth Førstekonsulent, seksjon for brukartenester 2  i Arkivverket kenneth.bratland@arkivverket.no Bergen
Bringslid, Synøve Førstearkivar, seksjon for brukartenester 2/depot 2  i Arkivverket synove.bringslid@arkivverket.no Bergen
Bruvik, Tone Merete Rådgjevar, seksjon for tilgjengeliggjøring  i Arkivverket tonbru@arkivverket.no Bergen
Clausen, Anette Skogseth Fagdirektør (fung.), seksjon for tilgjengeliggjøring  i Arkivverket anette.clausen@arkivverket.no Bergen
Dahl, Gina Rådgjevar, seksjon for depot 2  i Arkivverket gina.dahl@arkivverket.no Bergen
Eggereide, Solveig Maria Førstekonsulent, seksjon for tilgjengeliggjøring  i Arkivverket solveig.eggereide@arkivverket.no Voss
Ekerhovd, Steffen Driftsteknikar, Statsbygg steffen.ekerhovd@statsbygg.no Bergen
Flakstad, Rikke Førstekonsulent, seksjon for brukartenester 2  i Arkivverket rikke.flakstad@arkivverket.no Bergen
Foldøy, Egil Rådgjevar, seksjon for depot 2 i Arkivverket egil.foldoy@arkivverket.no Bergen
Gangdal, Astrid Blanceflor (permisjon) Førstekonsulent, seksjon for brukartenester 2  i Arkivverket astrid.gangdal@arkivverket.no Bergen
Hansen, Ketil Rolland Rådgjevar, seksjon for tilgjengeliggjøring i Arkivverket ketil.hansen@arkivverket.no  Bergen
Haukedal-Johansen, Cecilie Rådgjevar, seksjon for tilgjengeliggjøring i Arkivverket cecilie.haukedal-johansen@arkivverket.no Bergen
Helland, Randi Seniorkonsulent, seksjon for skriftforvaltning i Arkivverket randi.helland@arkivverket.no Bergen
Holvik, Knut Olav Rådgjevar, seksjon for brukartenester 2  i Arkivverket knut.holvik@arkivverket.no Bergen
Johannessen, Marianne Herfindal Arkivar, stab for kommunikasjon og formidling/depot 2 i Arkivverket marianne.herfindal@arkivverket.no Bergen
Kirkholt, Frode Seniorrådgjevar, seksjon for arkiv- og IT-utvikling i Arkivverket frode.kirkholt@arkivverket.no Bergen
Koehler, Lillian Seniorkonsulent, seksjon for depot 2 i Arkivverket lillian.koehler@arkivverket.no Bergen
Knoph, Cecilie Skauge Seniorkonsulent, seksjon for skriftforvaltning i Arkivverket cecilie.knoph@arkivverket.no Bergen
Lammi, Gunhild (vikariat)  Førstekonsulent, seksjon for interne tjenester i Arkivverket gunhild.lammi@arkivverket.no Bergen
Myrvold, Tom Seniorkonsulent, seksjon for depot 2 i Arkivverket  tom.myrvold@arkivverket.no Bergen
Nedrebø, Yngve Statsarkivar og fagdirektør, seksjon for skriftforvaltning i Arkivverket yngve.nedrebo@arkivverket.no Bergen
Nomeland, Terje Arkivar, seksjon for brukartenester 2 Arkivverket terje.nomeland@arkivverket.no Bergen
Riise, Anita Kristin Rådgjevar, seksjon for brukartenester 2 Arkivverket anita.riise@arkivverket.no Bergen
Sætre, Trond Konsulent, seksjon for tilgjengeliggjøring Arkivverket trond.satre@arkivverket.no Bergen
Wågenes, Renathe-Johanne Rådgjevar, seksjon for tilgjengeliggjøring Arkivverket renwag@arkivverket.no Bergen