Adresse

Besøksadresse:  
Lille Strandgt. 3, 3. etasje.

Postadresse:  
Lille Strandgt. 3
2317 Hamar
Telefon: 62 55 54 40
Telefaks: 62 52 94 48

E-postadresse: statsarkivet.hamar@arkivverket.no
Ved henvendelser  via e-post ber vi om at du oppgir fullt navn og adresse.

 

Lesesalens åpningstider

Mandag kl. 10.00-14.45
Tirsdag kl. 08.45-14.45
Onsdag kl. 08.45-17.45
Torsdag kl. 08.45-14.45
Fredag kl. 08.45-14.45
Lørdag kl. 08.45-12.45 (4/10 2014, 1/11 2014 og 6/12 2014)

Det er reduserte åpningstider i forbindelse med jul, påske og pinse.

NB! Ut fra antall besøk på lesesalen på lørdager fram til jul, skal det vurderes om det skal være lørdagsstengt hele året ved Statsarkivet i Hamar. Dersom det blir lite besøk i høst, vil det sannsynligvis bli lørdagsstengt etter nyttår 2014/2015.

Lesesalsgjester i oktober må regne med noe støy grunnet utskifting av lufteanlegg.