Arkivdagen er et internasjonalt arrangement som holdes den andre lørdagen i november hvert år i Norden. Dagen gir publikum som besøker oss sjansen til å se Arkivverket fra innsiden. Vi tilbyr blant annet foredrag, utstillinger og omvisninger omkring årets tema.