Arkivdagen 2010

De fremmøtte lytter til siv.ing Eiliv Sandberg.

Ved Statsarkivet i Hamar ble dagen markert med foredrag med særlig fokus på Mjøsisen. Det var omtrent 50 personer som hadde tatt turen til statsarkivet denne dagen.

Siv.ing Eiliv Sandberg holdt et engasjert foredrag om sammenhengen mellom klimautvikling, kuldeperioder og islegging av Mjøsa. Han snakket også om Stor-Ofsen i 1789, den største flommen i vårt distrikt i manns minne. Dette var en regnflom i slutten av juli, og den skapte stor skade på hus og eiendom, særlig i Oppland.

Ragnar Dyresen

Ragnar Dyresen levde seg dypt inn i Christian Kroghs sledetur over mjøsisen.

Amanuensis Per Sande holdt deretter foredrag om trefningene ved Strandlykkja i aprildagene 1940. Oppdraget til soldatene var å hindre tysk fremrykking innover i Innlandet, og de lyktes i å oppholde de tyske troppene i 3 dager. Dette var verdifull tid som gjorde at Konge og regjering fikk tid til å unnslippe. Det var soldater som kom isveien fra Totensida som sprengte den norske befestningen.

Til slutt fikk vi en strålende og engasjert fremføring, der skuespiller Ragnar Dyresen skarret på r-ene og levde seg dypt inn i Christian Kroghs sledetur over mjøsisen fra Hamar til Gjøvik, en vårdag tidlig i forrige århundre.

Det ble en hyggelig lørdags ettermiddag på Statsarkivet, og de som møtte frem ga uttrykk for at arrangementet var vellykket og interessant.