Norsk kulturråd har i 2011 gitt statsarkivet støtte til å bevare og tilgjengeliggjøre arkivene etter bedriften. I Hamar pågår det også en debatt om hva som bør gjøres med de tomme fabrikkbygningene fra 1875. Det var derfor naturlig i år å velge temaet ”Det neste for Nestlé” for Arkivdagen på Hamar. Arkivprosjektet ”Nestlés arkiver” er et samarbeidsprosjekt med Mjøsmuseet AS, og Arkivdagen ble derfor også markert ved museumstreff på Toten 14. november hvor temaet var arkivprosjektet og Nestlés arkiver på Kapp. Nestlé eide Melkefabrikken på Kapp i perioden 1898-1942.


Ca. 40 personer møtte på statsarkivets lesesal på lørdagen for å høre statsarkivar Vigdis Stensby orientere om arkivprosjektet ”Nestlés arkiver”, tidligere statsarkivar Per-Øivind Sandberg fortalte om internasjonalisering av næringslivet i Mjøsregionen på slutten av 1800-tallet og prosjektleder Bjarte Ytre-Arne snakket om planene til de nåværende eierne av fabrikkebygningen. Etter foredragene var det omvisninger i magasinene og på konserveringsavdelingen. I resepsjonslokalene til statsarkivet er det laget utstilling med bilder fra bygninger og produksjon på Nestlé og gjenstander fra produksjonen. Hedmark fylkesmuseum, Domkirkeodden, har en stor samling med foto fra bedriften, og bildene er hentet herfra. Mjøsmuseet AS har lånt ut gjenstandene.


Museumstreffet på Kapp samlet ca. 35 personer som fikk høre om arkivprosjektet og kildene som oppbevares på Kapp. Førstearkivar Cæcilie Stang fra statsarkivet fortalte om arkivprosjektet, mens arkivleder ved Mjøsmuseet, Rina Nysethbakken, tok for seg arkivet og kildene på Kapp. Lydopptak fra tidligere intervjuer med arbeidere og andre som hadde tilknytning til Melkefabrikken på Kapp, skapte stemning og praten gikk godt i forsamlingen. Særlig hyggelig var det at tidligere ansatte ved Nestlé møtte opp på begge arrangementene.