Våren 1942 ble 12 rømte fanger holdt i skjul i en dyregrav i skogen, før de ble hjulpet over grensa til Sverige. Flere i lokalmiljøet i Øvre Vang risikerte livet for å hjelpe, og i nabokommunen Stange ble flere personer sendt til tyske konsentrasjonsleire som straff for å ha hjulpet de russiske soldatene. 

Møteplassen ved gapahuken

Møteplassen ved gapahuken

Marianne Soleim fra Falstadsenteret i Trøndelag var hovedforeleser. Solheim skrev i 2004 doktorgradsavhandling om Sovjetiske krigsfanger i Norge, og holdt et foredrag med nasjonal tilnærming til emnet. Hun la vekt på hvor vanskelig det var å komme i dialog med russiske myndigheter, siden mange av dem som kom tilbake til Stalins Sovjet, ble sett på som krigsforbrytere. En sovjetisk soldat skulle heller dø enn å la seg ta til fange. 

Russiske myndigheter i dag samarbeider godt med norske institusjoner om kartlegging av gravsteder og de sosiale aspektene ved fangetilværelsen. Det er stor interesse blant slektninger i det gamle Sovjet for skjebnen til disse som døde her, og de vil gjerne ha en grav å gå til. På nettsidene til Falstadsenteret(under fanen forskning) er det mulig å lese om blant annet Soleims forskning på feltet.

Neste post på programmet var vandring til ”Russergropa” - en dyregrav i skogen der kjentmann Trond Pedersen fortalte om de lokale hendelsene. Flyktningene som ble skjult her en tid, ble flyttet fra sted til sted, for å hindre at angivere eller tyske myndighetspersoner skulle komme på sporet av dem. På en sinnrik måte ble de hjulpet gjennom tyske kontrollposter via Elverum, og smuglet videre inn i Sverige skjult på lasteplanet av en bil lastet med høy.

På vei mot "Russergropa"

På vei mot "Russergropa"

Vi avrundet arrangementet på en nedlagt husmannsplass hvor de som hjalp flyktningene bodde. I dag er det bare hustuftene igjen, og bygdebokforfatter Ole Jacob Tomter fortalte om plassen og folkene der.

Den historiske vandringen var på ca 3 kilometer og tok i overkant av to timer. Værgudene var noenlunde på vår side, det var kjølig men oppholdsvær, og de fremmøtte ga uttrykk for at det hadde vært en fin og lærerik tur!