Innlandets skattkiste

Statsarkivet i Hamar markerte sitt 90 års jubileum på Arkivenes dag 2007. Dagen ble åpnet med en kort og grei presentasjon av Unni M. Kleven om utstillingen i resepsjonen: Statsarkivet i Hamar 90 år "Innlandets skattkiste". Deretter holdt statsarkivar Per-Øivind Sandberg foredrag "Statsarkivet gjennom 90 år".
Over 30 interesserte gjester og tilhørere var tilstede. Etter en enkel bevertning ble det holdt omvisning i magasin og på konserveringsavdelingen.