Statsarkivet i Hamar arrangerte Arkivenes dag med utstillingsåpning og foredrag i egne lokaler i Lille Strandgt. 3 i Hamar.

Utstillingen er viet hverdagslivets arkiver og har tittelen ”Avfall i dag – unikt i morgen”. Her vises handlelister, kvitteringer, innbydelser m.m. fra andre halvdel av 1700-tallet og fram til i dag. Hovedvekten av arkivsakene er fra den nære fortid noe som skaper gjenkjennelse hos publikum.

Professor Ragnar Pedersen holdt foredraget ”Motens karusell” med fokus på fortidens gjenbruk og nåtiden som har hverdag på mote.

Det kom ca. 40 gjester til arrangementet, og disse ble traktert med kaffe og kringle.