To ansatte ved Statsarkivet i Hamar deltok på slektshistoriedagen.

To ansatte ved Statsarkivet i Hamar deltok på slektshistoriedagen.

Statsarkivet i Hamar var tilstede under høstmessa i Vikingskipet i 26. og 27. oktober i anledning slektsforskerdagen. 
Vi var invitert med av Norsk Slektshistorisk Forening, Gjøvik og Toten slektshistorielag og Vang historielag. Besøket på standen vår er vi svært fornøyd med, og vi fikk hjulpet flere i gang med søk etter egen slekt. Statsarkivet bidro også med to foredrag i Vikingskipets auditorium, ett om eiendomssøk og ett om slektssøk i Digitalarkivet.
I tillegg bidro vi med en utstilling som viste dokumenter fra Statsarkivet i Hamar vedrørende Svartbækken, den siste som ble henrettet i Norge (i fredstid).

Vår godt besøkte stand på slektshistoriedagen 2013.

Vår godt besøkte stand på slektshistoriedagen 2013.