Selv om alle myndige innbyggere fikk stemmerett uavhengig av inntekt og kjønn i 1913, var enkelte kvinner tidligere ute med å få stemmerett. Allerede i 1901 ble 100 kvinner valgt inn i kommunestyrene i Norge. Arkivverket deltar i et prosjekt sammen med NLI om å skaffe mer informasjon om hvem disse kvinnene var. Det vi finner ut, vil legges ut på lokalhistoriewiki.no.

Ved Statsarkivet i Hamar vil vi begynne å finne ut mer om enkelte av disse kvinnene, men håper at flere ønsker å bidra med informasjon om kvinnene på lokalhistoriewiki.