En del av dette er oppstilt på lesesalen til bruk for publikum. Deler av samlingen er registrert elektronisk, og resten er under fortløpende registrering. Du kan søke etter bøker som er dataregistrert i Arkivverkets felles bokdatabase. Det er ikke anledning til hjemlån av bøker eller tidsskrifter.

Statsarkivet i Hamar er meget takknemlige for å motta større og mindre boksamlinger i gave.

Boksamlingen til Torfinn Tobiassen (1916-2007) har vi fått i gave av hans enke Kaia Tobiassen. Torfinn Tobiassen var universitetslektor ved Universitetet i Oslo med norsk og europeisk historie som sitt felt. Boksamlingen består av både norsk og utenlandsk litteratur.

Ole Gjestvang (1916-2005) var lokalhistoriker fra Stange og en flittig gjest på lesesalen ved Statsarkivet. Gjestvangs boksamling har vi fått i gave av hans enke Elen Gjestvang. Ole Gjestvang skrev flere manuskripter bygget på materiale fra arkivene, og fikk utgitt ”Ulricke Charlotte Todderuds dagbok 1772-1812 fra Åker i Vang”. Gjestvangs boksamling omfatter et vidt spekter innenfor norsk historie og samfunn.

Vi har fått en stor del av boksamlingen til Jan H. Olstad (1914-2010) i gave av hans arvinger. Olstad var statsarkivar ved Statsarkivet i Hamar 1961-1983. Boksamlingen inneholder mye norsk historisk litteratur og en del lokalhistorie, særlig fra Oppland.

Tidligere vegsjef i Hedmark, Arne Østgård (1928-2011), hadde en stor og variert boksamling. Vi har fått deler av samlingen i gave av hans arvinger, slik som lokalhistorie, krigshistorie og veghistorie.