Målet er å sette opp et teaterstykke fra de begivenhetsrike dagene i mai 1814. Stykket vil være basert på virkelige hendelser og historiske personer. Innholdet baserer seg på et dagboksnotat som omhandler et middagsselskap i Vang prestegård 19. mai 1814, og som finnes ved Statsarkivet på Hamar.

Mer informasjon om prosjekt Åker 1814 finnes på prosjektets blogg.

Dagboknotat fra Åker gårds arkiv fra 19 mai 1814

Dagboknotat fra Åker gårds arkiv fra 19 mai 1814 (Privatarkiv nr. 10 ved Statsarkivet i Hamar, eske 5, mappe 8).

Avskrift av dagboksnotatet fra dagbok i Åker gårds arkiv , 1814, folio 528:

”19 May Chr.Him.Dag Deylig warmt

Soelskinds Weyr.-

Nota d. 19 May Høytidelig Dag,

Det forkyndtes af Præke Stolen

Kong Christian Norges Konge

strax efter tienesten var

slutted Løsnedes 3 gang 27 rn

Canon skud, derpaa blev

Raabt 3 gang Heura ved Obl.:

Rode og alle tilstædeværende

Tronhiemske Officierer; samt-

lige ware indbudne paa Obl:

Rodes forlangende til Præste-

gaarden til Midag,

Capit:Juel med Frue, vi her-

fra, Mad: Nielsen og Datter,

vare og buden, Rød Viin blev

drucket om heele Bordet, gived

dertil af Obl:, ved Stegen blev

drucket Kongens Skaal, under

Canonernes Løsen 3 gang 9 skud

ligesaa Gamle Norges Skaal,

heele Selskabet stod op, ved

Kongens Skaal, Raabte Hura

3de gange, om aftenen blev

Dansed Rask.