Smakebiter fra arkivene

Statsarkivet i Hamar gir her eksempler på hva man kan finne i arkivene. De er ment som eksempler på hva man kan finne. De er også ment som appetittvekker for dem som har lyst til å undersøke kildene nærmere.