Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Siden 1917 har Statsarkivet i Hamar eksistert som en forvaltnings-, kultur og kunnskapsinstitusjon for Hedmark og Oppland. Statsarkivet er en del av Arkivverket, som ledes av Riksarkivaren.

Statsarkivets første lokaler i Hamar. Foto: Domkirkeoddens fotoarkiv.

Statsarkivets første lokaler i Hamar. Foto: Domkirkeoddens fotoarkiv.

Opprettelsen av statsarkivet kom som følge av lokalt politisk press, etter uttrykte behov for en arkivinstitusjon i nærområdet fra lokal statsforvaltning, sakførere og lokalhistorikere. Siden 1917 har antall hyllemeter og ansatte økt, men kjernevirksomheten er den samme: Bevare, forvalte og tilgjengeliggjøre forvaltningens arkiver, ivareta private arkiver og foreta tilsyn med kommune og stat. Metoder endres i takt med tida vi lever i, og i dag dannes arkiver elektronisk. Men det er fortsatt like viktig å ta vare på arkivmaterialet, av kulturelle, historiske og juridiske årsaker. Arkivverket vil alltid være en døråpner til historien, -  i fortid, nåtid og samtid.

Vi vil her presentere et dokument fra våre samlinger hver måned i jubileumsåret.

 
.