Statsarkivet i Hamar har 14 faste stillinger. Statsarkivaren er leder for statsarkivet. Det vitenskapelige personale består av arkivarer og rådgivere. I tillegg har statsarkivet saksbehandlere, kontorpersonale og konserveringspersonale og renholder. Tidvis har Statsarkivet i Hamar også oppdragspersonale og andre midlertidig ansatte.

Oversikt over ansatte ved Statsarkivet i Hamar


Vigdis Stensby
Statsarkivar / fagdirektør brukertjenester

E-post: vigdis.stensby@arkivverket.no

Les mer

Unni Kleven
Seniorkonsulent

E-post: unni.kleven@arkivverket.no

Les mer

Inger-Karin Martinsen
Seniorkonsulent

E-post: inma@arkivverket.no

Les mer

Cæcilie Stang
Førstearkivar

E-post: cast@arkivverket.no

Les mer

Ivar Fjeld
Seniorkonsulent

E-post: ivar.fjeld@arkivverket.no

Les mer

Eirin Dahl
Førstekonsulent

E-post: eirin.dahl@arkivverket.no

Les mer

Anne Marit Gravingen Holter
konsulent

E-post: anne.gravingen@arkivverket.no

Les mer

Anne Rudiløkken
Seniorkonsulent

E-post: annrud@arkivverket.no

Les mer

Torill Hokstad Steivang
Seniorkonsulent

E-post: torste@arkivverket.no

Les mer

Terje Furuseth
Seniorrådgiver

E-post: terje.furuseth@arkivverket.no

Les mer

Sigrid Jostad
Arkivar

E-post: sigjos@arkivverket.no

Les mer

Thomas Øverby
Arkivar

E-post: thoove@arkivverket.no

Les mer

Karen Wilberg Arnesen
Førstekonsulent

E-post: kararn@arkivverket.no

Les mer