Anne Marit Gravingen Holter ble ansatt ved Statsarkivet i Hamar i 2004. Hun arbeider i seksjon for drift, og har oppgaver som renholder og utfører andre forefallende oppgaver.


Har fagbrev som renholdsoperatør.