Anne Marit Gravingen Holter ble ansatt ved Statsarkivet i Hamar i 2004. Hun arbeider som renholder og utfører andre forefallende oppgaver.


Har fagbrev som renholdsoperatør.