Anne Rudiløkken ble ansatt ved Statsarkivet i Hamar i 2005. Hun arbeider ved arkivverkets dokumentsenter og har resepsjons- og sentralbordtjeneste. Hun arbeider med journalføring av post, avskrift av gamle dokumenter, registreringsarbeid for publisering på Digitalarkivet samt arkivering innen husarkivet. Hun er superbruker på Arkivverkets journalsystem.


Rudiløkken har fra før over 20 års erfaring fra det offentlige.