Cæcilie Stang ble ansatt ved Statsarkivet i Hamar i 1988. Hun arbeider i seksjon for depot, med særlige oppgaver knyttet til privatarkiv. Hun er utdannet mag.art. i etnologi fra Universitetet i Oslo. Hovedarbeidsområder er privatarkiv, politiarkiv og arkiver fra landbrukssektoren. Hun er mye ute i regionen med privatarkiv- og bevaringsplanarbeid samt tilsyn og rådgivning hos offentlige arkivskapere. Stang er deltaker i ulike eksterne prosjekter tilknyttet museer, Opplandsarkivet og høgskolene i regionen. Hun har tidligere arbeidserfaring fra museumssektoren.


Stang har publisert en rekke bøker og fagartikler. Av bøker kan nevnes ”Der veger møtes”, Lillehammer og Fåbergs Historie, bd.1, 1996, og ”Rettigheter i utmark – i historisk perspektiv”, 2004. Hun har utarbeidet en rekke fagartikler om kulturhistoriske emner som migrasjon, utmarksbruk, kosthold, kristenliv m.m.