Inger-Karin Martinsen ble ansatt ved Statsarkivet i Hamar i 1977. Hun er utdannet arkivregistrator ved Arkivverket.


Martinsen arbeider i seksjon for depot, og har særskilt ansvar for tingrettene (sorenskriveriene) og fogderiene. Hun er ekspert i gotisk skrift og gir råd og veildning når det gjelder arkivordning.