Ivar Fjeld ble ansatt ved Statsarkivet i Hamar i 1992, og arbeider i seksjon for depot. Han er den tredje som er ansatt i stillingen som papirkonservator siden 1917.


Fjeld arbeider også med digitalisering/skanning for publisering på Digitalarkivet. Han prodserer utstillingsmateriell og har opparbeidet god digital kompetanse. Han er utdannet bokbinder. Han har også utdannelse innen reklame fra Norges Markedshøyskole.


 Fra tidligere har Fjeld diverse erfaring fra privat sektor.