Sigrid Jostad ble ansatt ved Statsarkivet i Hamar sommeren 2011. Hun er ansatt i seksjon for brukertjenester, og jobber blant annet med formidling. Hun er utdannet cand.philol. i historie fra NTNU, i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning fra UiO og ett-årig studie i arkiv- og dokumentbehandling fra HiO. Hun har tidligere vært tilsatt i arkivtjenesten ved UiO og jobbet i perioden 2007 - 2011 som arkivar ved Statsarkivet i Kongsberg.