Terje Furuseth ble ansatt i Statsarkivet i Hamar 2010. Han er utdannet ingeniør fra Høgskolen i Gjøvik.


Furuseths spesialtfelt er å sørge for at digitalt skapt arkivmateriale blir bevart slik at det skal være mulig å hente ut autentiske opplysninger på kort og lang sikt. Han jobber i seksjon for avlevering.
 


Furuseth har tidligere erfaring som systemutvikler av sikkerhetskritiske løsninger innen bank og e-handel. Han har lang erfaring innen arbeid med internettløsninger og har tidligere vært ansatt som prosjektleder i Klima- og forurensningsdirektoratet.