Thomas Øverby ble ansatt ved Statsarkivet i Hamar 1. september 2011 som rådgiver i et vikariat. Han har bachelorgrad i historie og mastergrad i språk fra Universitetet i Oslo, og fullfører for tiden en årsenhet i arkivkunnskap ved samme institusjon. Han har tidligere vært ansatt som timelærer ved Universitetet i Oslo og som konsulent ved Riksarkivets brukerseksjon. Han vikarierer for Sigrid Jostad.


Øverby er også verneombud for Statsarkivet i Hamar.