Thomas Øverby ble ansatt ved Statsarkivet i Hamar 1. september 2011 som rådgiver, og har nå stilling som arkivar og jobber med dokumentasjonsforvaltning. Han har bachelorgrad i historie og mastergrad i språk fra Universitetet i Oslo, og har en årsenhet i arkivkunnskap ved samme institusjon. Han har tidligere vært ansatt som timelærer ved Universitetet i Oslo og som konsulent ved Riksarkivets brukerseksjon. 


Øverby er også verneombud for Statsarkivet i Hamar.