Torill Hokstad Steivang ble ansatt ved Statsarkivet i Hamar i 2005, og jobber i seksjon for bruksertjenester. Hun har ansvar for bok- og tidsskriftsamlingen, skriver avskrifter av gamle dokumenter og utfører registreringsarbeid for publisering på Digitalarkivet. Hun er også ekspert i gotisk skrift.


Steivang har fra før mer enn 20 års erfaring fra offentlig og privat sektor.