Samkatalog for privatarkiv i Statsarkivet i Hamar gir en tematisk oversikt over privatarkivsamlingen ut fra kategoriene personarkiv, bedriftsarkiv, foreningsarkiv, gårdsarkiv og andre. De ulike arkivene er alfabetisert og er oppført i alfabetisk register bakerst i katalogen. Samkatalogen blir ajourført med jevne mellomrom.

privka.doc 123,50 kB