Avskrifter

Statsarkivet kan levere avskrifter av dokumenter med gotisk håndskrift. Dette gjelder i første rekke dokumenter som er nødvendige for å kunne dokumentere rettigheter til for eksempel eiendom, slik som skjøter, skylddelinger, utskiftninger, brukspantebrev og åstedsundersøkelser.Dokumenter som skal benyttes i forskningsprosjekter kan også i enkelte tilfeller skrives av.Prisen er kr. 150,- per utskriftsside.Det leveres ikke avskrifter av dokumenter med latinsk håndskrift eller dokumenter av typen husmannskontrakter, obligasjoner, skifter, kårkontrakter etc. Vi leverer heller ikke avskrifter av andre arkivinstitusjoners materiale.

Kopiering av originalt materiale

Tinglyste dokumenter finnes på Internett og kan skrives ut derfra. Det tas ikke kopier av arkivmateriale som er publisert på Internett. Unntak kan gjøres etter nærmere vurdering, dersom det er grunn til å anta at ny kopiering/skanning vil øke lesbarheten. Vi er behjelpelig med veiledning for å finne frem til dokumentet det søkes etter på Internett. Det kan forøvrig leveres kopier av arkivmateriale i rimelig utstrekning. Det tillates ikke kopiering av originalt arkivmateriale som er i dårlig forfatning eller av andre grunner kan ta skade av kopieringen. Av hensyn til originalmaterialet er det ikke anledning for publikum å ta kopier selv, det må gjøres av Statsarkivets personale. Bruk av digitalt kamera kan tillates ved henvendelse i skranken.Materiale som publiseres digitalt eller i trykt form, skal ha kildehenvisning.Uattesterte kopier koster kr. 4,- pr. side på A4-ark, kr. 8,- pr. side på A3-ark. Lesesalsvakten vurderer i hvert tilfelle om kopiering kan utføres samme dag. På langdag etter kl. 15.00 og lørdager ekspederes ikke kopier fra lesesalen. Attesterte kopier og avskrifter av rettsdokumentasjon bestilles i skranken og sendes i posten.Fotografering og kopiernig av kilder med eget utstyr kan tillates ved henvendelse i skranken.All fotografering/skanning/filming av innbundet materiale skal tas ovenfra. Det vil si at ved skanning må overheadscanner med bokvugge benyttes.

Skriftlige henvendelser

Den som ikke selv kan eller vil besøke vår lesesal kan skrive til oss og be om opplysninger fra de arkiv som vi oppbevarer. Forespørsler i forbindelse med saker som skal brukes i rettslig sammenheng osv., blir som regel besvart innen to uker. Når det gjelder spørsmål i forbindelse med hobbyforskning (for eksempel slektsforskning, lokalhistorie) kan ventetiden bli noe lengre. Ved forespørsler av hobbykarakter må vi dessuten være restriktive når det gjelder tidsbruken på besvarelser. Vi besvarer korte, vel avgrensede spørsmål. Alle undersøkelser er gratis. Du kan skrive brev eller e-post. Vi har også et kontaktskjema her på våre hjemmesider. I tillegg kan forumet ”Spør Statsarkivet i Hamar”  benyttes til korte, avgrensede spørsmål.Vi viser for øvrig til Arkivverkets serviceerklæring .

Besøk

Hvis du kommer med bil, har Statsarkivet tre gratis parkeringsplasser på sydsiden av bygningen. Disse er skiltet inne på parkeringsplassen til Rema 1000. Ønsker du å benytte en slik plass, får du parkeringsbevis for gjeldende dag i resepsjonen hos oss. Ellers er det avgiftsbelagte parkeringsplasser tett ved bygningen. Disse har en avgift på kr. 11,- per time med en begrensning på maks. tre timers parkering. På parkeringsplassen ved Mjøskanten kan bilen stå hele dagen for en avgift på kr. 21,-. Dette er et par minutters spasergang fra Lille Strandgt. 3.Jernbanestasjonen og bussterminalen ligger i en gangavstand på ca. 5 minutter.

Resepsjon

Når du går inn publikumsinngangen til Statsarkivet, kommer du til resepsjonen og garderoben. Yttertøy skal henges i garderoben. Ved resepsjonsskranken ligger en gjestebok hvor den besøkende skriver inn sitt navn. Ved første gangs besøk fylles også ut en registeringsblankett med navn, adresse og formålet med besøket.Resepsjonisten veileder den førstegangsbesøkende om lesesalregelement og andre praktiske forhold. Lesesalsreglementet ligger i resepsjonsskranken.Vi sender ikke ut noen periodiske publikasjoner.

Lesesal

Du er like velkommen i Statsarkivet enten du skal drive vitenskapelig forskning, undersøke juridiske rettigheter eller drive med slektsgranskning. Statsarkivet har lesesal og to forskerceller for sine besøkende. Lokalene er tilrettelagt for bevegelseshemmede.På lesesalen er det kun tillatt å ta med skrivemateriell, nødvendige papirer og eventuelt bærbar PC. Veske, mappe eller liknende, plasseres enten i låsbare skap i garderoben eller på et bord inne på lesesalen.Det skal være arbeidsro på lesesalen. Samtaler kan føres i tilstøtende rom. Bruk av mobiltelefon er ikke tillatt på lesesalen. Bærbar PC er tillatt, og passord til trådløst nettverk er oppgitt på oppslag inne på lesesalen. Bruk av mobiltelefon er ikke tillatt inne på lesesalen.Lesesalsinspektøren kan gi nødvendig rettledning, både om hva slags arkivmateriale du trenger, hvordan arkivkatalogene brukes, hvordan finne frem i arkivmaterialet og hvordan lese vanskelig skrift. Lesesalsgjesten må imidlertid være innstilt på å gjøre det meste av arkivundersøkelsen på egen hånd.For å få utlevert ønsket arkivmateriale, må det fylles ut en rekvisisjon. Denne leveres til lesesalsinspektøren, som sørger for at sakene blir hentet i magasinet. Det meste av arkivmaterialet er fritt tilgjengelig for alle. Noe av materialet er imidlertid underlagt klausuleringer, først og fremst av hensyn til personvernet. Ved ønske om bruk av slikt materiale, må det søkes spesielt om dette. Se taushetsbelagte opplysninger . Alt som står på lesesalen kan brukes uten å fylle ut rekvisisjon. En del av boksamlingen står i hyllene på lesesalen, men mye av samlingen står inne i magasinene. Mange av titlene er registrert i vår bokbase på Internett, og registereringen pågår fortløpende. For eldre bibliotekbøker en ikke finner i databasen kan det undersøkes i manuelle kortregistre på lesesalen. Se forøvrig vårt lesesalsreglement .

Kaffeautomat

Statsarkivet har ikke kantine eller salg av mat. Det er ikke tillatt å fortære mat på lesesal, for eksempel is, sjokolade og annet. Ved resepsjonen er oppstilt en kaffeautomat, og det er en sittegruppe i den åpne garderoben i tilknytning til resepsjonen. Det er dagligvarebutikk i 1. etasje i samme forretningsgård og kaféer i nabobygningene. 

Forskerceller

Statsarkivet har to forskerceller som kan benyttes av forskere som arbeider med Statsarkivets arkivmateriale over en viss tid. Det er mulig å reservere en slik forskercelle på forhånd ved henvendelse til vårt sentralbord.

Bruk av arkivmateriale

Se lesesalsreglementet [link] for nærmere informasjon.Lesesalsinspektøren må varsles dersom arkivmateriale ønskes reservert for en senere dag, og når reserverte arkivsaker kan settes bort igjen.Det er ikke anledning til å låne med seg noe hjem, verken arkivsaker eller bøker. Lesesalsinspektøren har ansvar for å se til at lesesalsgjestene følger lesesalsreglementet.