Riksarkivaren har som oppgave å føre tilsyn med arkivarbeidet i offentlige organ, jfr. arkivloven § 7. I dette ligger at Riksarkivaren ved Riksarkivet og statsarkivene kan foreta tilsynsbesøk hos den enkelte virksomhet.

Arkivloven § 8 pålegger offentlig forvaltning å gi opplysninger til Riksarkivaren om arkivmessige forhold, og om forhold som kan ha betydning for oppfyllelse av formålet med arkivloven.

Tilsyn med kommuner og fylkeskommuner er en prioritert oppgave for Statsarkivet i Hamar. Alle kommuner og fylkeskommuner i vårt embetsdistrikt vil i løpet av de nærmeste årene få tilsynsbesøk.

Kommunale og fylkeskommunale arkiver er av vesentlig betydning for innbyggernes rettssikkerhet, som beslutningsgrunnlag for forvaltningen og som historisk kildegrunnlag.

Hensikten med tilsynsvirksomheten er å kontrollere at kommunene oppfyller gjeldende krav i lov og forskrifter om sikring og tilgjengeliggjøring av arkivene.

Tilsynsrapporter og pålegg er tilgjengelige fra menyen til venstre. Her finner du også lenke til siden med tilsynsrapporter.