NTNU med tre årig arkivutdanning

Til alle som har vært interessert i arkivkunnskap. Fra høsten 2016 starter et nytt bachelorstudium i arkiv- og samlingsforvaltning ved NTNU i Trondheim. Studiet forener emner fra fagområdene arkivkunnskap / arkivvitenskap, samling og museum og informatikk.  

Studieprogrammet har førstegangs oppstart høsten 2016. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter før oppstart av studiet.

Det vil komme ytterligere informasjon på et senere tidspunkt om arkivfaglige etter- og videreutdanningstilbudene på Tynset. Det kommende desentraliserte utdanningstilbudet på Tynset vil utarbeides basert på elementer i det nyopprettede bachelor studiet i Trondheim.

For mer detaljert informasjon om studiet, se lenke til høyre. Det samme for studiets oppbygging og emnebeskrivelse.

For nærmere informasjon, kontakt studieveileder ved NTNU postmottak@flt.ntnu.no