Forskriften etablerer Helsearkivregisteret i organisasjonen Norsk helsearkiv.  Norsk helsearkiv skal motta både fysiske og elektronisk skapte pasientjournaler, men kun fra spesialisthelsetjenesten (sykehusene), og først etter at pasientene har vært døde i 10 år.

Pasientjournalene skal lagres i Helsearkivregisteret for all fremtid og det er pålagt evig taushetsplikt om innholdet. På denne måten ivaretar forskriften hensynet til personvern for avdøde og hans eller hennes pårørende.

Opplysninger i Helsearkivregisteret kan gjøres tilgjengelig for forskere og pårørende. Når opplysninger brukes i forskning, skal de som hovedregel utleveres uten kjennetegn som innebærer at avdøde kan identifiseres.

Forskriftens bestemmelser om spesialisthelsetjenestens plikt til å utarbeide bevarings- og kassasjonsplaner og digitalisering av mottatt fysisk materiale i Norsk helsearkiv trer i kraft straks. De øvrige deler av forskriften vil bli iverksatt trinnvis etter beslutning av departementet.