Mikrofilmskanner

Mikrofilmskanner

Forskriftene for Norsk helsearkiv ble sendt på høring i desember 2013. Høringsfristen var satt til 1. april 2014. I alt 24 instanser hadde sendt inn høringsuttalelser ved fristens utløp.

Over 100 personer deltok på Norsk helsearkivs seminar om helsearkivforskriften 6. mars 2014. Alle helseforetakene var invitert, og målgruppene var ansvarlige for pasientjournaler hos helseforetakene, ansvarlige for EPJ hos helseforetakene, private sykehus og IKT-tjenesteleverandører. Seminaret ble blant annet arrangert for å tilrettelegge for diskusjon fram mot høringsfristen.

I all hovedsak har arkivgruppen hos Norsk helsearkiv besøkt brorparten av helseforetakene. Totalt har vi så langt besøkt over 70 enheter innenfor spesialisthelsetjenesten, og det er kartlagt i overkant av 130 km med pasientjournaler. Dette utgjør i overkant av 15 millioner pasientjournaler. Arkivgruppen fortsetter med å utarbeide en mottaksplan for pasientjournaler som skal avleveres til Norsk helsearkiv på Tynset.

IT gruppen har startet en kartlegging av EPJ (elektronisk pasientjournal) ved helseforetakene. Det er nødvendig å kartlegge hvilke systemer som inneholder informasjon som skal avleveres til Norsk helsearkiv. Så langt er det gjennomført kartleggingsmøter med alle regionale helseforetak.

IT gruppen gjennomfører en pilot for registrering av pasientjournaler som er lagret på mikrofilm. Vi har mottatt et utvalg av mikrofilmer som vi digitaliserer med bruk av ulike mikrofilmskannere. Sist brukte skanner har en kapasitet på å skanne 750 pasientjournaler per dag.

Norsk helsearkiv har startet arbeidet med å utarbeide et opplegg for registreringsstøtte hos sykehusene. Opplegget inneholder blant annet registreringsverktøy som skal forenkle sykehusenes arbeid med registrering i forbindelse med avlevering av pasientjournaler.

KS-2 prosessen om arkivbygget på Tynset er avsluttet. Tidspunkt for oppstart av byggingen på Tynset er ikke endelig avklart.