Høgskolen i Sør-Trøndelag får 6 millioner til arkivutdanning

Etter forhandlinger mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti, ble det oppnådd enighet om at arkivutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag får et tilskudd på 6 millioner kroner for 2015. Budsjettavtalen ble undertegnet fredag 21. november.

Arkivutdanningen skal også gjennomføres ved Høgskole- og studiesenteret på Tynset som et desentralisert opplegg av utdanningen. I alt er det rundt 300 personer som har meldt sin interesse for arkivutdanningen på Tynset.

Det er litt for tidlig å konkludere om oppstart av studiene, men med bevilgningen på 6 millioner kan det være muligheter for at det kan bli studiestart høsten 2016.

Norsk helsearkiv ser fram til etableringen av relevant arkivutdanning både i Trondheim og på Tynset.