Plikten er avgrenset til pasientjournaler etter avdøde pasienter, normalt 10 år etter død. Plikten omfatter både offentlige og private virksomheter, men ikke privatpraktiserende spesialister. Plikten til avlevering omfatter både fysiske og elektroniske pasientjournaler.