Direktør for Norsk helsearkiv Tom Kolvig, avdelingsdirektør Leif Andressen, Riksarkivar Ivar Fonnes og Ordfører Bersvend Salbu

Arkivverket på åpent møte Tynset 1.februar (foto: Erland Vingelsgård)

Riksarkivaren besøkte Tynset 1. februar

Onsdag 1. februar besøkte Riksarkivar Ivar Fonnes Tynset. Sammen med direktør for Norsk helsearkiv Tom Kolvig og leder for Riksarkivets administrasjonsavdeling Leif Andressen, deltok riksarkivaren i et åpent møte i kommunestyresalen på Tynset. Forrige møte mellom arkivverket og kommunen var i oktober 2011, da tomten for sentraldepotet og helsearkivet ble besiktiget.

Ordfører Bersvend Salbu hadde tatt initiativ til møte. Rundt 80 personer deltok på møtet.

Riksarkivaren informerte om at størrelsen på helsearkivet og sentraldepotet nå er på nærmere 12 000 kvadratmeter. Størrelsen på arkivene vil ikke bli hverken mye større eller mindre innenfor første byggetrinn. Første byggetrinn planlegges å være innflyttingsklar på Tynset våren 2015.

Kostnadene med byggeprosjektet er i størrelsesorden 400 til 500 millioner kroner. Innspill fra lokale aktører om bruk av tre i bygget er tatt med i planleggingsprosessen og vurderes sammen med de sikkerhetskrav som må ligge til grunn for statlige arkivbygg.

Totalt ble det anslått at helsearkivet og sentraldepotet trenger 70 til 80 arbeidsplasser når det er full drift på Tynset. Grunnbemanningen på Tynset for begge enheter vil være i underkant av 50 arbeidsplasser. Et større antall arbeidsplasser enn det stipulert grunnbemanning antyder, vil blant annet brukes til masseskanning av arkivmaterialet.

Se vår hjemmesides nyhetsarkiv med lenker til artikler i Arbeidets rett og Østlendingen 2.2.-4.2.2012