Tynset rådhus og kulturhus. Opprettelse av Norsk helsearkiv

Tynset kommune tilrettelegger for opprettelse Norsk helsearkiv

I september 2011 besluttet Regjeringen at Arkivverkets sentraldepot skal samlokaliseres med Norsk helsearkiv på Tynset. Planene for arkivene er fremdeles i en tidlig fase. Statsbygg begynte å utarbeide et byggeprogram basert på innspill fra Arkivverket, og etter en bestilling fra Kulturdepartementet.
 
Totalt er det antydet arealbehov for Norsk helsearkiv og sentraldepotet rundt 12 000 kvadratmeter. Norsk helsearkivs behov for magasinplass skal gi rom for i overkant av 30 000 hyllemeter materiale. 

Tynset kommune har reservert tomt som skal huse sentraldepot og helsearkiv, og reguleringsarbeidet er avsluttet. Den kommunale reguleringsplanen for helsearkivtomta ble vedtatt 5. juni 2012.

Det har vært gjennomført flere besøk til Tynset. Representanter fra Statsbygg og Riksarkivaren var på befaring til tomten i februar 2012. Forut for det har representanter for Norsk helsearkiv og Arkivverket besøkt Tynset og besiktiget arkivtomten.

Ordfører i Tynset, Bersvend Salbu, hadde invitert til informasjonsmøte om prosessen med etableringen av arkivene på Tynset 1. februar 2012. Der ble det også presentert mulighetene for utvidelse av tomten hvis det skulle være ønskelig. 

Statsbygg har mottatt oppdragsbrev fra Kulturdepartementet om å utarbeide forprosjekt med kostnadsramme for Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv på Tynset. (8. juni 2012) 

Den 4. juli 2012 åpnet Statsbygg anbudskonkurransen for bygging av Norsk helsearkiv og Sentraldepotet på Tynset. Frist for innlevering av anbud er 28. august 2012.