Norsk helsearkiv deltok på næringslivskonferanse på Røros 23.-24. april 2012

Vekst og vilje konferanse på Røros

Norsk helsearkiv på arbeidslivskonferanse på Røros

Næringsforum i fjellregionen har som mål å arbeide for næringslivet i Fjellregionen gjennom å bidra til utvikling, vekst og etablererlyst. Et av virkemidlene er årlige arbeidslivskonferanser for interessenter innen arbeidsliv og næringsutvikling i regionen. Konferansen Vilje og Vekst ble i år arrangert 23. – 24. april 2012.

Fra arkivverket deltok Tom Kolvig (Norsk helsearkiv), og Leif Andressen (Riksarkivet). Tema var etablering av arkivene på Tynset: Etableringa av helsearkivet og sentraldepotet på Tynset vil ha en stor betydning for regionen. Ikke bare skapes det nye arbeidsplasser i regionen, men regionen får også tilgang på ny kompetanse.

På konferansen ble det informert om helsearkivet og sentraldepotet på Tynset planlegges med inntil 60 arbeidsplasser.

Det er bestemt at arkivverket skal støtte en stilling ved Studie og høgskolesenteret på Tynset som skal koordinere fjernundervisning og kompetanseoppbygging innen arkivkunnskap. Slik kunnskap vil være en forutsetning for de fleste av stillingene innen arkivvirksomhetene. Utdanningen skal kunne kombineres med jobb.