Statsbygg er byggherre for Norsk helsearkiv

Hent AS får totalentreprisen for arkivbygg på Tynset

Statsbygg utlyste 4. juli anbudskonkurranse for bygging av Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv. Frist for levering av anbud var 28. august 2012. Ett firma, Hent AS, hadde levert inn anbud ved fristens utløp.

Hent AS skal få totalentreprisen for byggingen av Norsk helsearkiv og Arkivverkets sentraldepot. Statsbygg, Hent AS og arkivverket hadde første samlet befaring på arkivtomta i slutten av september. Partene skal sammen utarbeide målsum for prosjektet som skal framlegges for departementene (Kultur- og Helse og omsorgsdepartementet) innen september 2013.

Hent AS er et landsdekkende entreprenørselskap med hovedkontor i Trondheim. Selskapet bygger blant annet ny videregående skole på Tynset som skal åpne i august 2013.

Planlegging arkivutdanning

Norsk helsearkiv er i god gang med planlegging av utdanningstilbud innenfor arkivsektoren. Det planlegges at utdanningen skal finne sted på Tynset. Tidspunkt for oppstart vil bli fastsatt innen utgangen av året.

Totalt er det nærmere 200 stykker som har tatt kontakt med Studie- og høgskolesenteret på Tynset, for å melde sin interesse for utdanningstilbudet.