Norsk helsearkiv tar mål av seg til å ha en hjemmeside som skal gi den nødvendige informasjon om vår aktivitet til relevant målgrupper. Informasjonsmengde og –innhold vil variere ettersom prosjektet går gjennom ulike faser.

Med ujevne mellomrom deltar Norsk helsearkiv på seminarer først og fremst innenfor arkiv-, IT- og helsesektoren. I forbindelse med etablering av Norsk helsearkiv på Tynset er Norsk helsearkiv invitert til ulike arrangement i Fjellregionen. I tillegg har vi blant annet publisert artikler i arkivfaglige publikasjoner. Samlet på denne siden er også et utvalg av informasjon tidligere publisert på våre hjemmesider.