Temaer for konferansen er:

  • Regelverk og visjoner for Norsk helsearkiv
  • Standarder for uttrekk og avleveringer
  • Implementering av standardene i EPJ-systemene
  • Resultater fra den gjennomførte EPJ-kartleggingen

Program for konferansen kan leses her: Program for konferanse om EPJ uttrekk
Det vil bli servert enkel frokost ved ankomst og tre rettes lunsj. Deltakelse på konferansen er gratis. Reise og eventuell overnatting må bekostes av den enkelte virksomhet. 

Antall deltakere er begrenset til 100. For påmelding, send e-post til kristine.aasen@arkivverket.no Frist for påmelding er 31. mars 2017. Deltakelse vil bli bekreftet etter fristens utløp.

Publisert 6. mars 2017 (sist revidert 21. mars 2017)