Dato Nyhetsoversikt
30.09.2015 Stortinget: Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kulturminister
30.09.2015 Østlendingen: Ber om arkivsvar
30.09.2015 Arbeidets rett: Frykter politisk spill om arkivet på Tynset
03.09.2015  Aftenposten: Fant familiens arvelige kreftfeil
17.08.2015 Østlendingen: Ap. Helsearkivet på Tynset må løftes inn i valgkampen
24.06.2015  Arbeidets rett: Justerte arkivplaner 
23.06.2015  Østlendingen: Arkiv med digitaliseringsfabrikk 
22.05.2015 Østlendingen: Venstre krever arkivpenger
13.05.2015 Arbeidets rett: Andersen om revidert nasjonalbudsjett, er forbannet og skuffet
12.05.2015 Østlendingen: Kritiserer mangelen på arkivpenger
15.04.2015 Østlendingen: Ser på nye tomter for arkivet
15.04.2015 Arbeidets rett: Vurderer alternative arkivtomter på Tynset
15.04.2015 Arbeidets rett: Salbu; Sjukehusveien best egnet
19.01.2015 Arbeidets rett: Tynset-delegasjon på besøk hos Riksarkivaren
09.12.2014 Østlendingen: Regjeringen må revurdere plasseringen av helsearkivet
08.12.2014 Adressavisa: En arkivmilliard er en milliard det også
24.11.2014 HiST: Ny arkivutdanning på HiST
21.11.2014 Arbeidets rett: Veldig positiv nyhet
21.11.2014 Arbeidets rett: Arkivutdanning er inne i statsbudsjettet
21.11.2014 Østlendingen: Arkivet er i havn
21.11.2014 NRK: Seks millioner til helsearkivet på Tynset
19.11.2014 Arbeidets rett: Alternative arkivpenger
14.11.2014 Arbeidets rett: Arkivspill for galleriet?
14.11.2014 Arbeidets rett: Uklart med arkivpenger
01.11.2014 Østlendingen: Venstre med arkivpenger
31.10.2014 Østlendingen: KrF med penger til arkiv
09.10.2014 Østlendingen: Krever arkivmidler inn i budsjettet
09.10.2014 Østlendingen: Arkivsaken. Trygg på at det blir realisert
09.10.2014 Østlendingen: En stor seier og langt skritt videre mot arkiv på Tynset
08.10.2014 Pressemelding fra Kulturdepartementet om arkivbygg på Tynset
08.10.2014 Arbeidets rett: Skuffet, men ikke overrasket over at pengene manglet
08.10.2014 NRK: Ikke ei krone til Helsearkivet
07.10.2014 Østlendingen: Uheldig og destruktivt
07.10.2014 Arbeidets rett: Men regjeringen vil realisere arkivbygget på Tynset
06.10.2014 NRK: Håper på grønt lys for 80 arbeidsplasser nå
04.10.2014 Østlendingen: Arkivpenger kommer nå
03.10.2014 Østlendingen: Spurte kulturministeren om arkiv
03.10.2014 Østlendingen: Det blir arkiv på Tynset
25.09.2014 NRK: Truer med å legge ned Tynset høyre
25.09.2014 Østlendingen: Arkivpenger i statsbudsjettet avgjør Høyres framtid på Tynset
22.08.2014 Arbeidets rett: Siv Jensen; Det blir arkiv på Tynset
22.08.2014 Østelendingen: Ingen arkivlovnader fra finansministeren
21.08.2014 Arbeidets rett: Johnsen; Nyttig arkivmøte
08.07.2014 Østlendingen: Høyre og FrP i Hedmark med krasst brev til finansminister i helsearkivsaken
03.07.2014 Østlendingen: Mer kjeft kan gi tapt helsearkiv
30.06.2014 Arbeidets rett: Nå må all tvil om arkivet fjernes
22.04.2014 Arbeidets rett: Har Høyre og FrP vilje nok til å kunne rydde opp i arkivsaken?
27.03.2014 Arbeidets rett: Riksarkivaren mener det haster med arkiv på Tynset
24.03.2014 Østlendingen: Høyre-toppene er godt fornøyd
24.03.2014 Arbeidets rett: Fornøyd etter arkiv-møtene
21.03.2014 NRK: Sa ikke noe om helsearkivet
17.03.2014 Østlendingen: Presser mer på for arkivene
15.03.2014 Østlendingen: Det blir arkiver på Tynset
14.03.2014 Arbeidets rett: Salbu er ikke redd for arkiv-rapport
14.03.2014 Østlendingen: Ventet spent på arkiv-rapport som ikke kom
13.03.2014 NRK: Forventer at rapport om arkivene på Tynset er gode nyheter
12.03.2014 Østlendingen: Presser på for arkivene
02.03.2014 Østlendingen: Stor interesse for det planlagte arkivstudiet
25.02.2014 Østlendingen: Forventer arkiver i 2015
24.02.2014 Arbeidets rett: Forventer trykk på arkivsaken
03.01.2014 Arbeidets rett: Helsearkiv er sendt på høring
05.12.2013 Arbeidets rett: Morna Tynset
04.12.2013 Arbeidets rett: Greni beklaget arkivkutt
03.12.2013 Arbeidets rett: Det nytter å jobbe!
03.12.2013 NRK: Gir arkivgarantier til Tynset
03.12.2013 Østlendingen: Fikk arkiv garantier
02.12.2013 Arbeidets rett: Karin Andersen ikke fornøyd med "eventuelt"
29.11.2013 Østlendingen: Fortsatt strid om arkivene på Tynset
22.11.2013 Arbeidets rett: Erna Solberg gir oss arkiv-håp
19.11.2013 Arbeidets rett: Nærmere arkiv-ja kommer vi ikke
19.11.2013 Østlendingen: Tar det statsministeren sier som en garanti
19.11.2013 NRK: Ikke Helsearkiv på Tynset nå
18.11.2013 Østlendingen: Nordseth Moen får møte Erna
18.11.2013 Arbeidets rett: Berit møter Erna
18.11.2013 Arbeidets rett: Må lage mest mulig arkivstøy
16.11.2013 Østlendingen: Nekter å gi opp
15.11.2013 Østlendingen: Statsministeren kommer til Hedmark
15.11.2013 NRK: Fortsetter kampen for Tynset
15.11.2013 Arbeidets rett: Vil jobbe hardt for en arkivløsning
15.11.2013 Arbeidets rett: Ingen penger til arkiv
15.11.2013 Østlendingen: Arkivet ikke inne i statsbudsjettet
15.11.2013 NRK: Tapte kampen om helsearkivet
14.11.2013 NRK: Høie garanterer for at arkivet blir på Tynset
14.11.2013 Østlendingen: Høie; Arkivet til Tynset
13.11.2013 Arbeidets rett: Høyres fylkestingsgruppe presser regjeringa
13.11.2013 Arbeidets rett: Karin Andersen; Sanner feilinformerer
13.11.2013 NRK: Trondheim utelukker ikke omkamp om helsearkivet
13.11.2013 NRK: Må kanskje begynne helt på nytt
13.11.2013 Østlendingen: Fikk ingen arkivgaranti av statsråden
13.11.2013 Arbeidets rett: Sanner garanterer ikke for Tynset
12.11.2013 Østlendingen: Tror på seier i felles kamp for arkivet
12.11.2013 Arbeidets rett: Setter sin lit til Hareide
12.11.2013 Arbeidets rett: Eventuell oppstart
12.11.2013 Østlendingen: Innbitt lobbying i tolvte time
11.11.2013 Arbeidets rett: KrF mobiliserer for arkivet
11.11.2013 Arbeidets rett: Klokkeklart krav fra Fjellregionen
11.11.2013 NRK: Slo ned som en drepende bombe
11.11.2013 Østlendingen: Fjern all tvil om Tynset-arkivene
10.11.2013 Arbeidets rett: Mye tyder på omkamp!
08.11.2013 NRK Østnytt distriktsnyheter
08.11.2013 NRK: Mener arkivet likevel vil ende på Tynset
08.11.2013 Arbeidets rett: Budsjettbombe fra Høyre og Frp
08.11.2013 Østlendingen: Arkivstopp på Tynset
15.10.2013 Arbeidets rett: Stort for Tynset
05.09.2013 Østlendingen: Bløtkakefest til 1 milliard
04.09.2013 Østlendingen: Norsk helsearkiv og sentraldepot for arkivverket til Tynset
04.09.2013 Arbeidets Rett: Arkivbygging i 2014!
03.09.2013 NRK: Halvorsen åpnet lommeboka
02.05.2013 Østlendingen: Slik blir arkivbygget på Tynset
30.04.2013 Arbeidets Rett: Slik kan arkivet bli
04.03.2013 Høgskoleavisa: Trenger bevilgninger til arkivutdanning
17.12.2012 Arbeidets Rett: Høgskolen i Sør Trøndelag går for arkivutdanning
13.12.2012 Høgskoleavisa: Vil ha arkivutdanning til Høgskolen i Sør Trøndelag
28.09.2012 Arbeidets Rett: Befaring på arkivtomten
29.08.2012 Østlendingen: Fikk bare inn ett tilbud
04.07.2012 Bygg.no : Statsbygg lyser ut totalentreprise på sentralarkiv
04.07.2012 Statsbygg: Informasjon om anbud Norsk helsearkiv og sentraldepot
22.06.2012 Østlendingen: Sier nei til lokale utbyggere
08.06.2012 Statsbygg; Informasjon om oppdragsbrev fra Kulturdepartementet
10.05.2012 Arbeidets rett: Melder seg på kampen om utbygging
27.04.2012 Pressemelding framlegg lovendring Norsk helsearkiv
19.04.2012 Østlendingen: Borer på arkivtomta
03.02.2012 Østlendingen: Skal utdanne arkivarer
02.02.2012 Østlendingen: Arkivene på Tynset blir enda større
01.12.2011 NRK: Kritisk at opplysninger om diagnose og gener skal lagres for all evighet
04.10.2011 Østlendingen; Arkivene trenger stor plass
01.09.2011 Pressemelding samlokalisering sentraldepot og Norsk helsearkiv
01.09.2011 Arbeidets rett: Sentraldepot til Tynset
01.09.2011 NRK Hedmark og Oppland: Tynset får 45 nye arbeidsplasser
01.09.2011 Østlendingen: En stor dag for Tynset. Får sentralmagasin
01.09.2011 Nationen: Oppretter nytt sentraldepot på Tynset
16.12.2010 Arbeidets rett: Begeistret arkivledelsen
29.06.2009 Pressemelding etablering Norsk helsearkiv på Tynset
2009 Norge får eget arkivdepot for helsearkiver (Nordisk Arkivnyt 4. 2009)
03.04.2006 Pressemelding; Norsk helsearkiv, siste stopp pasientjournaler
03.12.2004 Pressemelding utvalg for langtidsoppbevaring av helsearkiv