Ledige stillinger vil bli kunngjort i god tid før offisiell åpning av Norsk helsearkiv på Tynset, slik at helsearkivet skal være operativt når bygget overtas.

Norsk helsearkiv planlegges etablert med ca 30 ansatte. For mer enn halvparten av stillingene vil det bli stilt krav om grunnleggende arkivkunnskap. Nødvendig utdanningstilbud for den grunnleggende arkivkunnskapen, planlegges i samarbeid med Tynset Studie- og Høgskolesenter og en etablert høyskole, slik at utdanningen skal kunne gjennomføres hos Kompetansesenteret i Aumliveien på Tynset.

Magasin

Papirjournalene skal oppbevares i magasin.

Norsk helsearkiv på Tynset vil motta store mengder med papirarkiver og etter hvert også betydlige mengder med elektronisk pasientinformasjon. Det meste av papirdokumentasjonen planlegges digitalisert og gjort søkbar, slik at helsearkivet skal kunne bistå forskere med tilfredsstillende uttrekk av pasientinformasjon til bruk i konkrete forskningsprosjekter.  Forskningsprosjektene må være godkjent av en lokal forskningsetisk komitè før Norsk helsearkiv kan tilby bistand med informasjonsuttrekk. 

Norsk helsearkiv vil etter hvert besitte betydelige mengder med elektronisk pasientinformasjon. Helsearkivet har derfor behov for ansatte med IT-kompetanse innenfor indeksering, søk og tilgjengeliggjøring, applikasjonsstyring, database, backup,  drift, sikkerhet og nettverk.

Norsk helsearkiv vil også ha behov for kompetanse knyttet til behandling av søknader om informasjonstilgang, avtaler med forskere og med spesialisthelsetjenesten o.a. For slik saksbehandling vil det bli stilt krav om utdanning på masternivå, alternativt bachelornivå og relevant praksis.