Arkivutdanning i Fjellregionen

Arkivutdanning i Fjellregionen

Norsk helsearkiv samarbeider med Studie- og Høgskolesenteret på Tynset (Kompetansesenteret i Aumliveien) med opprettelse av tilbud om grunnleggende arkivutdanning. Utdanningen vil foregå på Tynset. Arkivutdanning er en av flere fagbakgrunner som vil være relevant for framtidige ansatte ved Norsk helsearkiv på Tynset.

Oppstart av studiet blir på et senere tidspunkt.

Innhold og varighet av studiet vil bli bestemt senere. Det vil være mulig å kombinere studiet med jobb.

Studie og høgsskolesenteret på Tynset har lagt ut en nettside hvor de som kan være interessert i arkivfaglig utdanning på Tynset kan registrere seg. De som å registrere seg vil forløpende motta informasjon om framdrift for utdanningstilbudet. Registreringen er uforpliktende, og vil gi en god indikasjon på hvor stor interesse det er for tilbudet. Norsk helsearkiv oppfordrer alle interessenter til å registrere seg. Følg link for registrering.