Studiet i arkiv- og samlingsforvaltning ved NTNU starter opp for fullt i august 2016.

Bachelorprogrammet ble utlyst for første gang gjennom Samordna Opptak med søknadsfrist i april i år. Tilbudet fikk 148 søkere hvorav 54 hadde studiet som førstevalg. Ca. halvparten av søkerne kommer fra Trøndelagsfylkene, mens den andre halvparten fordeler seg noenlunde jevnt over landet for øvrig.Studiet til høsten er organisert som heldagssamlinger onsdager, torsdager og fredager i partallsuker – ukene 34-46 - med studiestart onsdag 24. august 2016 kl. 9.30, NTNU-campus Kalvskinnet. Se mer info på  http://www.ntnu.no/studier/ltarkiv/oppbygning 

Deltakelse på undervisningen i det ene av emnene – LBAS1002 Forvaltningssystemer for arkiv og museumssamling – introduksjon – forutsetter at studentene har med seg egne laptoper eller tilsvarende.