Statsarkivet i Kongsberg ble åpnet i 1994 og er landets yngste statsarkiv. Vi har i overkant av 14 000 hyllemeter arkiver fra våre tre fylker, dette inkluderer både arkiver fra statlig forvaltning og privatarkiver. Det eldste materialet vi har er fra midten av 1500-tallet og det nyeste er fra ca. 2000.

Bruk arkivene!

Om du vil bruke arkivmaterialet kan du besøke vår lesesal, lete i digitaliserte kilder på Digitalarkivet  eller kontakte oss. Én lørdag i måneden har vi åpen lesesal med ekstra bemanning slik at du kan få hjelp til slektsgransking og leting i arkivmateriale. Se program for våren 2014.  

Vi tar imot grupper på omvisning og har et eget skoleopplegg for niende klasse.  Du kan se smakebiter fra arkivene  her på nettsidene eller som vi presenterer i utstillinger i våre lokaler.

Månedens smakebit: Forlatt for Amerika

Ja vi elsker - Grunnlovsjubileet 1814-2014

Norges dokumentarv

Statsarkivet i Kongsberg har fire bidrag på lista over Norges dokumentarv: Kirkebok for Andebu, som er Norges eldste, Telemarkskanalenes arkiv, Larvik grevskaps arkiv og Kongsberg våpenfabrikks arkiv. Se nettutstilling om våre bidrag til Norges dokumentarv.

Åpningstider på lesesalen
Påsken 2014:
Mandag 14. april
09.00 - 15.00
Tirsdag 15. april
09.00 - 19.00
Onsdag 16. april
stengt