Statsarkivet i Kongsberg ble åpnet i 1994 og er landets yngste statsarkiv. Vi har i overkant av 14 000 hyllemeter arkiver fra våre tre fylker, dette inkluderer både arkiver fra statlig forvaltning og privatarkiver. Det eldste materialet vi har er fra midten av 1500-tallet og det nyeste er fra ca. 2000.

Aktuelt

Lesesalen er stengt torsdag 26. mai.

Ny sentralbordløsning

Arkivverket innfører en ny løsning for sentralbord i hele etaten gjeldende fra 13. mai 2016. Vi oppfordrere publikum til å ta kontakt på e-post dersom det skulle oppstå problemer med å nå fram i omleggingsperioden.

Statsarkivet i Kongsberg får samtidig nye telefontider: Mandag til fredag 9-11 og 12-14.

Telefonnumre til sentralbordet endres ikke, men direktenumre til ansatte går ut av bruk.

Historiske bilder tilgjengelig på nett

Arkivverket har mange fotografier i samlingene sine, og en del av disse er nå tilgjengelige for publikum på nett. Statsarkivet i Kongsberg har blant annet digitalisert bilder fra arkivene etter Seljord dyrsku, Kongsberg Idrettsforenings turnavdeling, Hurum fabrikker og Horten tekniske skole. 

Tjenesten vil fortløpende bli utvidet etter hvert som flere historiske bilder blir digitalisert. Statsarkivet i Kongsbergs bilder finner du her.

 

Bruk arkivene!

Om du vil bruke arkivmaterialet kan du besøke vår lesesal, lete i digitaliserte kilder på Digitalarkivet eller kontakte oss. 

Vi tar imot grupper på omvisning og har et eget skoleopplegg for niende klasse. Du kan se smakebiter fra arkivene her på nettsidene eller som vi presenterer i utstillinger i våre lokaler.

Månedens smakebit: Det spøker!

Norges dokumentarv

Statsarkivet i Kongsberg har fire bidrag på lista over Norges dokumentarv: Kirkebok for Andebu, som er Norges eldste, Telemarkskanalenes arkiv, Larvik grevskaps arkiv og Kongsberg våpenfabrikks arkiv. Se nettutstilling om våre bidrag til Norges dokumentarv.