Statsarkivet i Kongsberg ble åpnet i 1994 og er landets yngste statsarkiv. Vi har i overkant av 14 000 hyllemeter arkiver fra våre tre fylker, dette inkluderer både arkiver fra statlig forvaltning og privatarkiver. Det eldste materialet vi har er fra midten av 1500-tallet og det nyeste er fra ca. 2000.

Bruk arkivene!

Om du vil bruke arkivmaterialet kan du besøke vår lesesal, lete i digitaliserte kilder på Digitalarkivet eller kontakte oss. 

Vi tar imot grupper på omvisning og har et eget skoleopplegg for niende klasse. Du kan se smakebiter fra arkivene her på nettsidene eller som vi presenterer i utstillinger i våre lokaler.

Månedens smakebit: Skjebnene bak sagnet om Fanitullen

Norges dokumentarv

Statsarkivet i Kongsberg har fire bidrag på lista over Norges dokumentarv: Kirkebok for Andebu, som er Norges eldste, Telemarkskanalenes arkiv, Larvik grevskaps arkiv og Kongsberg våpenfabrikks arkiv. Se nettutstilling om våre bidrag til Norges dokumentarv.

Aktuelt
 

Arkiver med enkeltmannsforetak og firma for Buskerud, Vestfold og Telemark er nå kommet til Statsarkivet i Kongsberg fra Brønnøysundregistrene. De omhandler perioden fra etter krigen til ca. 1990 da alt ble elektronisk.

Små personlige firma, de lokale butikkene, kjøpmenn og aksjeselskaper – alt er tilgjengelig på lesesalen vår.

Sett av en dag på lesesalen, det kan nemlig ta litt tid før du finner fram. Vi som jobber her har hatt arkivene i hus bare noen uker, så vi er heller ikke helt kjent i bruken av dem. Det ser ikke ut til å følge med registre, så mange esker må kanskje åpnes før du finner den rette. Vi hjelper deg selvfølgelig når du kommer. 

Hvis du vil se oversikten over hva som finnes, kan du bruke Arkivportalen. Søk på den aktuelle by- eller herredsrett og se under firmaregistrering.