Adresser:

Postadresse/besøksadresse:
Frogsvei 44, 3611 Kongsberg

E-postadresse: statsarkivet.kongsberg@arkivverket.no
(Ved henvendelse via e-post, ber vi om at du oppgir fullt navn og adresse)

Telefon:  32 86 99 00

 

Åpningstider:

 

I tiden 1. september - 30.april:

Mandag og torsdag 09.00 - 15.00
Tirsdag og onsdag 09.00 - 19.00
Fredag stengt
Lørdag se eget program

I tiden 1. mai - 31. august:

Mandag - torsdag 09.00 - 15.00
Fredag og lørdag stengt

Forskere som har fått innvilget forskerplass vil ha mulighet til å bruke lesesalen også på fredager. Dette vil skje etter avtale, og evt. arkivmateriale må bestilles senest dagen før.

NB! Husk at arkivsaker som skal benyttes om kvelden må bestilles på forhånd

Se forsiden for eventuelle endringer i åpningstidene.