Innenfor sitt embetsdistrikt skal Statsarkivet i Kongsberg ta imot og gjøre tilgjengelig arkivmateriale fra den lokale og regionale statlige forvaltning. I tillegg tar vi imot enkelte privatarkiver og har ansvar for koordineringen av arbeidet med privatarkiver i Telemark. Statsarkivet har tilsyn med arkivforholdene i den offentlige forvaltningen i sitt distrikt og bistår i den sammenheng offentlige myndigheter med råd og veiledning, i tillegg til at vi fører tilsyn med arkivforholdene i kommunal sektor.

Institusjonen arbeider også for å bevare verneverdige private arkiver. Statsarkivet i Kongsberg har i tillegg ansvaret for å koordinere arbeidet med privatarkiver i Telemark.

Statsarkivet i Kongsberg er en del av Arkivverket, og her kan du lese mer om Arkivverket.

Her kan du lese "Serviceerklæring for Arkivverkets publikumstjeneste".