Vi oppfordrer arkivskapere til å ta kontakt med Statsarkivet vedrørende framtidige avleveringer så tidlig som mulig i arbeidsprosessen. Det er nyttig for begge parter at arkivskapere tar kontakt med oss i god til før bortsetting, ordning og avlevering av arkivene, slik at vi sikrer en mest mulig hensiktsmessig avleveringsprosess for begge parter.

Avleveringer til Statsarkivet i Kongsberg skal skje etter avtale. Dere kan ta kontakt med oss for å få tilsendt avleveringslister, eller se våre nettsider. Merk at avleveringslister må settes opp etter våre anvisninger og godkjennes av oss på forhånd (før listene føres).