Statsarkivet i Kongsberg ble åpnet i 1994, og er landets yngste statsarkiv. Statsarkivet i Oslo hadde tidligere fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold under sitt ansvarsområde, men disse tre fylkene ble skilt ut og fikk sitt eget statsarkiv.

Om bygningen

Bygningen ble bygget for å ivareta de mange og lovbestemte behovene til et arkivdepot, og kostet ca. 50 millioner. Den består av en magasindel og en administrasjonsdel.

Magasindelen har plass til ca. 20.000 hyllemeter arkivsaker og har et datastyrt klimaanlegg som holder temperatur og luftfuktighet konstant.

 
I administrasjonsdelen er det kontorer, verksted, lesesal, møterom og spiserom. Publikum har adgang til lesesalen, garderobe og spiserom. Møterom kan lånes ut til lag og foreninger.