Gjenfinning av eldre arkivsaker kan være komplisert, mye på grunn av omorganiseringen av offentlige organer og virksomheter. De som skal finne fram i opplysninger som befinner seg i arkivene etter gamle sorenskriverier, kan her finne en generell oversikt over kommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark og hvilke førsteinstansdomstoler de har tilhørt gjennom tidene. Administrasjonshistorien til det enkelte sorenskriveri finnes på arkivportalen.no.

Denne listen er utarbeidet med utgangspunkt i dagens kommuner, men kan også vise til kommuner som ikke lenger eksisterer. Listen er under stadig forbedring, og vi tar gjerne imot tilbakemeldinger fra publikum.

Kommunene er alfabetisert under fylket de tilhører. Listen er ført i rekkefølgen Vestfold, Telemark og Buskerud.

VESTFOLD

Kommune (evt. gammelt herred) Sorenskriveri Tidsperiode
Andebu Søndre Jarlsberg sorenskriveri 1684 - 1847
  Mellom Jarlsberg sorenskriveri 1847 - 1936
  Sandar sorenskriveri 1936 - 1952
  Jarlsberg sorenskriveri 1952 - 1981
  Tønsberg byrett 1981 - 2002
  Tønsberg tingrett 2002 – d.d
Borre ( Horten kommune fra 2002, stadige grenseendringer fra 1800-tallet av.) Søndre Jarlsberg sorenskriveri 1684 - 1847
  Mellom Jarlsberg sorenskriveri fra 1847 - 1936
  Horten sorenskriveri 1936 - 2002
  Horten tingrett (navnebytte) 2002 - 2005
  Nordre Vestfold tingrett 2005 – d.d.
Botne (Holmestrand kommune fra 1964) Nordre Jarlsberg sorenskriveri fra 1684 - 1922
  Nord-Jarlsberg sorenskriveri 1922 - 1936
  Holmestrand sorenskriveri 1936 - 2002
  Holmestrand tingrett (navnebytte) 2002 - 2005
  Nordre vestfold tingrett 2005 – d.d.
Brunlanes (Larvik kommune fra 1988) Larvik sorenskriveri -  2002
  Larvik tingrett 2002 – d.d.
Hedrum (Larvik kommune fra 1988) Larvik sorenskriveri -  2002
  Larvik tingrett 2002 – d.d.
     
Hof Nordre Jarlsberg sorenskriveri fra 1684
  Nord-Jarlsberg sorenskriveri (navnebytte) 1922 - 1937
  Holmestrand sorenskriveri 1937 - 2002
  Holmestrand tingrett 2002 - 2005
  Nordre Vestfold tingrett 2005 – d.d
Holmestrand Se Tønsberg til 1826
  Eget byfogdembete 1826 - 1910
  Nordre Jarlsberg sorenskriveri 1910 - 1937
  Holmestrand sorenskriveri 1937 - 2002
  Holmestrand tingrett 2002 - 2005
  Nordre Vestfold tingrett 2005 – d.d
Horten  (Borre og Åsgårdstrand før 1965) Søndre Jarlsberg sorenskriveri 1684 - 1847
  Mellom Jarlsberg sorenskriveri   1847 - 1936
  Horten sorenskriveri 1936 - 2002
  Horten tingrett (navnebytte) 2002 - 2005
  Nordre Vestfold tingrett 2005 – d.d.
Lardal Nordre Jarlsberg sorenskriveri 1684 - 1847
  Larvik sorenskriveri 1847 - 2002
  Larvik tingrett 2002 – d.d.
Larvik (Se også Brunlanes, Hedrum , Stavern og Tjølling før 1988) Se Tønsberg til 1665
  Eget byfogdembete 1665 - 1701
  Larvik sorenskriveri 1701 - 1845
  Eget byfogdembete 1845 - 1936
  Larvik sorenskriveri 1936 - 2002
  Larvik tingrett 2002 – d.d.
Nøtterøy Søndre Jarlsberg sorenskriveri 1684 - 1922
  Sør-Jarlsberg sorenskriveri 1922 - 1936
  Tønsberg sorenskriveri 1936 - 1981
  Tønsberg byrett 1981 - 2002
  Tønsberg tingrett 2002 – d.d.
Ramnes (Re kommune etter 2002) Søndre Jarlsberg sorenskriveri 1684 - 1847
  Mellom-Jarlsberg sorenskriveri 1847 - 1936
  Horten sorenskriveri 1936 - 2002
  Horten tingrett 2002 - 2005
  Nordre Vestfold tingrett 2005 – d.d.
Re (Se Våle og Ramnes, disse to kommunene ble sammenslått i 2002)    
Sandar (Sandefjord kommune fra 1968) Larvik sorenskriveri   ? - 1936
  Sandar sorenskriveri 1936 - 1968
  Sandefjord byfogd 1968 - 1988
  Sandefjord tingrett 2002 – d.d.
Sande Nordre Jarlsberg sorenskriveri 1684 - 1922
  Nord-Jarlsberg sorenskriveri (navnebytte) 1922 - 1936
  Holmestrand sorenskriveri (navnebytte) 1937 - 2002
  Holmestrand tingrett (navnebytte) 2002 - 2005
  Drammen tingrett 2005 – d.d.
Sandefjord (Se også Sandar kommune før 1968) Se Larvik 1692 - 1858
  Eget byfogdembete 1858 - 1936
  Sandar sorenskriveri 1936 - 1968
  Sandefjord byfogd (2) 1968 - 1988
  Sandefjord sorenskriveri 1988 - 2002
  Sandefjord tingrett 2002 – d.d.
Sem (Tønsberg kommune etter 1988) Søndre Jarlsberg sorenskriveri 1684 - 1952
  Jarlsberg sorenskriveri 1952 - 1981
  Tønsberg byrett 1981 - 2002
  Tønsberg tingrett 2002 – d.d.
Skoger (Drammen kommune fra 1964 – Buskerud fylke) Nordre Jarlsberg sorenskriveri 1684 - 1964
  Nord-Jarlsberg sorenskriveri (navnebytte) 1922 - 1936
  Holmestrand sorenskriveri (navnebytte) 1937 - 1964
  Drammen byfogd 1964 - 1970
  Drammen byrett 1970 - 2002
  Drammen tingrett 2002 – d.d.
Stavern (Larvik kommune fra 1988) Larvik sorenskriveri -  2002
  Larvik tingrett 2002 – d.d.
Stokke Søndre Jarlsberg sorenskriveri 1684 - 1952
  Jarlsberg sorenskriveri 1952 - 1981
  Tønsberg byrett 1981 - 2002
  Tønsberg tingrett 2002 – d.d.
Strømm (-en) (Svelvik etter 1964) Nordre Jarlsberg sorenskriveri  
  Nord-Jarlsberg sorenskriveri (navnebytte) 1922 - 1936
  Holmestrand sorenskriveri (navnebytte) 1937 - 2002
  Holmestrand tingrett (navnebytte) 2002 - 2005
  Nordre Vestfold tingrett 2005 – d.d.
Svelvik (Se også Strømm(-en) før 1964). Nordre Jarlsberg sorenskriveri  
  Nord-Jarlsberg sorenskriveri (navnebytte) 1922 - 1936
  Holmestrand sorenskriveri (navnebytte) 1937 - 2002
  Holmestrand tingrett 2002 - 2005
  Drammen tingrett 2005 – d.d.
Tjøme Se Sandar til 1849
  Søndre Jarlsberg sorenskriveri 1849 - 1922
  Sør-Jarlsberg sorenskriveri (navnebytte) 1922 - 1933
  Tønsberg sorenskriveri 1933 - 1981
  Tønsberg byrett 1981 - 2002
  Tønsberg tingrett 2002 – d.d.
Tjølling (Larvik kommune fra 1988) Larvik sorenskriveri ? - 2002
  Larvik tingrett 2002 – d.d.
Tønsberg (Se også Sem før 1988) Eget byfogdembete (Tønsberg byfogd) til 1933
  Sør Jarlsberg sorenskriveri 1933 - 1936
  Tønsberg sorenskriveri 1936 - 1981
  Tønsberg byrett 1981 - 2002
  Tønsberg tingrett 2002 – d.d.
Våle ( Re kommune etter 2002) Nordre Jarlsberg sorenskriveri 1684 - 1847
  Mellom Jarlsberg sorenskriveri 1847 - 1936
  Horten sorenskriveri 1936 - 2002
  Horten tingrett 2002 - 2005
  Nordre Vestfold tingrett 2005 – d.d.
Åsgårdsstrand (Borre kommune etter 1964) Søndre Jarlsberg  Til 1849
  Mellom Jarlsberg sorenskriveri 1849 - 1936
  Horten sorenskriveri 1936 - 2002
  Horten tingrett 2002 - 2005
  Nordre Vestfold tingrett 2005 – d.d.

Telemark

Kommune (evt. gammelt herred) Sorenskriveri Tidsperiode
Bamble Bamble sorenskriveri 1600-tallet? - 1974
  Porsgrunn og Skien byfogd 1974 - 1990
  Skien og Porsgrunn byrett (navneskifte) 1990 - 2002
  Skien og Porsgrunn tingrett 2002 - 2007
  Nedre Telemark tingrett 2007 - d.d.
Brevik (Porsgrunn etter 1964)    
  Bamble sorenskriveri -  1974
  Porsgrunn og Skien byfogd 1974 - 1990
  Skien og Porsgrunn byrett  1990 - 2002
  Skien og Porsgrunn tingrett  2002 - 2007
  Nedre Telemark tingrett  2007 - d.d
Nedre Telemark sorenskriveri  - 2002
  Nedre Telemark tingrett 2002 - 2007
  Aust-Telemark tingrett 2007 - d.d.
Drangedal Bamble sorenskriveri til 1898
  Kragerø sorenskriveri 1898 - 2002
  Kragerø tingrett (navneskifte) 2002 - 2007
  Nedre Telemark tingrett 2007 - d.d.
 Eidanger  (Porsgrunn etter 1964) Bamble sorenskriveri til 1867
  Gjerpen sorenskriveri 1867 - 1898
  Bamble sorenskriveri 1898 - 1974
  Porsgrunn og Skien byfogd 1974 - 1990
  Skien og Porsgrunn byrett  1990 - 2002
  Skien og Porsgrunn tingrett  2002 - 2007
  Nedre Telemark tingrett  2007 - d.d
Fyresdal Øvre Telemark Vestfjeldske sorenskriveri Til 1867
  Vest-Telemark sorenskriveri 1867 - 2002
  Vest Telemark tingrett 2002 – d.d.
Gjerpen (Skien etter 1964 samt enkelte bydeler i Porsgrunn kommune etter 1968) Bamble  sorenskriveri Til 1867
  Gjerpen sorenskriveri 1867 - 1973
  Porsgrunn og Skien byfogd 1973 - 1990
  Skien og Porsgrunn byrett 1990 - 2002
  Nedre Telemark tingrett 2007 – d.d.
Gransherad (egen kommune til 1964, se Notodden)   Før 1882: se Hjartdal
  Øvre Telemark østfjeldske sorenskriveri 1882 - 1920
  Heddal sorenskriveri 1920 - 1937
  Tinn og Heddal sorenskriveri 1937 - 2002
  Tinn og Heddal tingrett (navnebytte) 2002 - 2007
  Aust Telemark tingrett 2007 – d.d.
Heddal (Notodden kommune etter 1964) Nedre Telemark sorenskriveri til 1920
  Heddal sorenskriveri til 1937
  Tinn og Heddal sorenskriveri fra 1937
  Tinn og Heddal sorenskriveri 2002 – 2007
  Aust-Telemark sorenskriveri 2007 – d.d
Hjartdal Øvre Telemark østfjelske sorenskriveri til 1714
  Nedre Telemark sorenskriveri til 1756
  Øvre Telemark vestfjelske sorenskriveri til 1832
  Øvre Telemark østfjelske sorenskriveri til 1920
  Heddal sorenskriveri til 1937
  Tinn og Heddal sorenskriveri 1937 - 2002
  Tinn og Heddal tingrett 2002 - 2007
  Aust.Telemark tingrett 2007 – d.d
Holla (Nome kommune etter 1964) Nedre Telemark sorenskriveri til 1867
  Gjerpen sorenskriveri til 1938
  Nedre Telemark sorenskriveri 1938 - 2002
  Nedre Telemark tingrett 2002 – 2007
  Nedre Telemark tingrett (ny 01.07.2007) 2007 – d.d.
Hovin   før 1882: se Tinn
    fra 1882: se Gransherad
Kragerø (se også Sannidal og Skåtøy før 1959) Kragerø byfogd 1666 - 1897
  Kragerø sorenskriveri 1898 - 2002
  Kragerø tingrett 2002 - 2007
  Nedre Telemark tingrett 2007 – d.d.
Kviteseid Øvre Telemark østfjelske sorenskriveri til 1714
  Øvre Telemark vestfjelske sorenskriveri  1714 - 1922
  Vest-Telemark sorenskriveri (navnebytte) 1922 – 2002
  Vest-Telemark tingrett 2002 – d.d.
Lunde (Nome etter 1964)   Før 1872: Bø
  Nedre Telemark sorenskriveri 1872 – 2002
  Nedre Telemark tingrett 2002 – 2007
  Nedre Telemark tingrett (ny 01.07.2007) 2007 – d.d.
Lårdal  (Tokke kommune etter 1964) Øvre Telemark vestfjelske sorenskriveri Til 1922
  Vest-Telemark sorenskriveri 1922 – 2002
  Vest-Telemark tingrett 2007 - d.d.
Mo (Tokke kommune etter 1964) Øvre Telemark vestfjelske sorenskriveri Til 1922
  Vest-Telemark sorenskriveri 1922 – 2002
  Vest-Telemark tingrett 2007 - d.d.
Moland    Se Fyresdal kommune
Nissedal   Før 1810 se Kviteseid
  Øvre Telemark vestfjelske sorenskriveri Til 1922
  Vest-Telemark sorenskriveri 1922 – 2002
  Vest-Telemark tingrett 2002 - d.d.
Nome (Holla og Lunde før 1964) Nedre Telemark sorenskriveri 1872 – 2002
  Nedre Telemark tingrett 2002 – 2007
  Nedre Telemark tingrett (ny 01.07.2007) 2007 – d.d.
Notodden (Se også Heddal, Gransherad og del av Hovin kommune før 1964)   Opprettet som by 1912
  Nedre Telemark sorenskriveri Før 1920
  Heddal sorenskriveri 1920 - 1937
  Tinn og Heddal sorenskriveri 1937 - 2002
  Tinn og Heddal tingrett 2002 – 2007
  Aust-Telemark tingrett 2007 – d.d.
Porsgrunn (se også Brevik og Eidanger før 1964 ) Bamble sorenskriveri ? - 1807
  Skien byfogd 1807 - 1843
  Porsgrunn byfogd 1843 - 1894
  Gjerpen sorenskriveri 1898 - 1973
  Porsgrunn og Skien byfogd 1973 - 1990
  Skien og Porsgrunn byrett 1990 -2002
  Skien og Porsgrunn tingrett 2002 – 2007
  Nedre Telemark tingrett 2007 – d.d.
Rauland (Vinje kommune etter 1964)   Kommune opprettet
i 1860, se Tinn, Lårdal,
Vinje og Seljord før 1859.
  Øvre Telemark vestfjelske sorenskriveri 1860 - 1922
  Vest-Telemark sorenskriveri 1922 - 2002
  Vest-Telemark tingrett 2002 – d.d
Sannidal (Kragerø kommune etter 1959.) Bamble sorenskriveri -  1898
  Kragerø sorenskriveri 1898 - 2002
  Kragerø tingrett 2002 - 2007
  Nedre Telemark tingrett 2007 – d.d.
Sauherad Nedre Telemark sorenskriveri -  2002
  Nedre Telemark tingrett (nedlagt) 2002 - 2007
  Aust-Telemark tingrett 2007 – d.d
Seljord Øvre Telemark østfjelske sorenskriveri -  1714
  Øvre Telemark vestfjelske sorenskriveri 1714 - 1832
  Øvre Telemark østfjelske sorenskriveri 1832 - 1920
  Nedre Telemark sorenskriveri 1920 - 2002
  Nedre Telemark tingrett (nedlagt) 2002 - 2007
  Vest Telemark tingrett 2007 – d.d.
Siljan (Slemdal) Bamble sorenskriveri -  til 1866
  Gjerpen sorenskriveri 1866 - 1973
  Porsgrunn og Skien byfogd 1973 - 1990
  Skien og Porsgrunn byrett 1990 -2002
  Skien og Porsgrunn tingrett 2002 – 2007
  Nedre Telemark tingrett 2007 – d.d.
Skien (Se Solum, Gjerpen og del av Holla kommune før 1964) Skien byfogd -  til 1938
  Skien sorenskriveri 1938 - 1973
  Porsgrunn og Skien byfogd 1973 - 1990
  Skien og Porsgrunn byrett 1990 -2002
  Skien og Porsgrunn tingrett 2002 – 2007
  Nedre Telemark tingrett 2007 – d.d.
Skåtøy (Se Kragerø kommune etter 1959.)   Før 1882 del av Sannidal
  Bamble sorenskriveri -  1898
  Kragerø sorenskriveri 1898 - 2002
  Kragerø tingrett 2002 - 2007
  Nedre Telemark tingrett 2007 – d.d.
Solum  (Se Skien etter 1964, samt enkelte bydeler i Porsgrunn kommune etter 1968) Nedre Telemark sorenskriveri -  1867
  Gjerpen sorenskriveri 1867 - 1938
  Skien sorenskriveri 1938 - 1973
  Porsgrunn og Skien byfogd 1973 - 1990
  Skien og Porsgrunn byrett 1990 -2002
  Skien og Porsgrunn tingrett 2002 – 2007
  Nedre Telemark tingrett 2007 – d.d.
Tinn Øvre Telemark østfjelske sorenskriveri -  1714
  Nedre Telemark sorenskriveri 1714 - 1846
  Øvre Telemark østfjelske sorenskriveri 1846 - 1920
  Tinn sorenskriveri 1920 - 1937
  Tinn og Heddal sorenskriveri 1937 - 2002
  Tinn og Heddal tingrett 2002 - 2007
  Aust-Telemark tingrett 2007 – d.d
Tokke (Se Lårdal og Mo før 1964, disse to kommunene ble da sammenslått.) Øvre Telemark vestfjelske sorenskriveri Til 1922
  Vest-Telemark sorenskriveri 1922 – 2002
  Vest-Telemark tingrett 2007 - d.d.
Vinje (Slått sammen med Rauland i 1964) Øvre Telemark vestfjelske sorenskriveri  
  Vest-Telemark sorenskriveri 1922 – 2002
  Vest Telemark tingrett 2002 – d.d.

Buskerud

Kommune (evt. gammelt herred) Sorenskriveri Tidsperiode
Drammen (Se også Skoger – Vestfold fylke før 1964)    
  Drammen byfogd 1662 - 1970
  Drammen byrett 1970 - 2002
  Drammen tingrett 2002 – d.d.
Flesberg Numedal og Sandsvær sorenskriveri -  1970
  Kongsberg sorenskriveri (navnebytte) 1970 - 2002
  Kongsberg tingrett 2002 – d.d.
Flå Ringerike og Hallingdal sorenskriveri Før 1825
  Hallingdal sorenskriveri 1825 – 2002
  Hallingdal tingrett 2002 – d.d.
Gol Ringerike og Hallingdal sorenskriveri Før 1825
  Hallingdal sorenskriveri 1825 – 2002
  Hallingdal tingrett 2002 – d.d.
Hemsedal Ringerike og Hallingdal sorenskriveri Før 1825
  Hallingdal sorenskriveri 1825 – 2002
  Hallingdal tingrett 2002 – d.d.
Hol Ringerike og Hallingdal sorenskriveri Før 1825
  Hallingdal sorenskriveri 1825 – 2002
  Hallingdal tingrett 2002 – d.d.
Hole Ringerike og Hallingdal sorenskriveri Før 1825
  Ringerike sorenskriveri 1825 - 1963
  Hønefoss byfogd (navnebytte, se arkivene etter Ringerike sorenskriveri). 1963 - 1977
  Ringerike sorenskriveri (navnebytte) 1977 - 2002
  Ringerike tingrett 2002 – d.d.
Hurum Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri 1666 - 1991
  Drammen byrett 1991 - 2002
  Drammen tingrett 2002 – d.d.
Hønefoss Ringerike og Hallingdal sorenskriveri Før 1825
  Ringerike sorenskriveri 1825 - 1963
  Hønefoss byfogd (navnebytte, inkludert i arkivene etter Ringerike sorenskriveri). 1963 - 1977
  Ringerike sorenskriveri (navnebytte) 1977 - 2002
  Ringerike tingrett 2002 – d.d.
Kongsberg (Se Sandsvær, Flesberg, samt Gransherad i Telemark før 1964) Kongsberg byfogd 1739- 1900
  Numedal og Sandsvær sorenskriveri 1900 - 1970
  Kongsberg sorenskriveri (navnebytte) 1970 - 2002
  Kongsberg tingrett 2002 – d.d.
Krødsherad (Se Sigdal før 1901) Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri -  2002
  Eiker, Modum og Sigdal tingrett 2002 – d.d.
Lier Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri 1666 - 1991
  Drammen byrett 1991 - 2002
  Drammen tingrett 2002 – d.d.
Modum Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri -  2002
  Eiker, Modum og Sigdal tingrett 2002 – d.d.
Nedre Eiker Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri -  2002
  Eiker, Modum og Sigdal tingrett 2002 – d.d.
Nes    
  Ringerike og Hallingdal sorenskriveri Før 1825
  Hallingdal sorenskriveri 1825 – 2002
  Hallingdal tingrett 2002 – d.d.
Norderhov (Se Ringerike etter 1964) Ringerike og Hallingdal sorenskriveri Før 1825
  Ringerike sorenskriveri 1825 - 1963
  Hønefoss byfogd (navnebytte, se arkivene etter Ringerike sorenskriveri). 1963 - 1977
  Ringerike sorenskriveri (navnebytte) 1977 - 2002
  Ringerike tingrett 2002 – d.d.
Nore og Uvdal Numedal og Sandsvær sorenskriveri -  1970
  Kongsberg sorenskriveri (navnebytte) 1970 - 2002
  Kongsberg tingrett 2002 – d.d.
Ringerike Ringerike og Hallingdal sorenskriveri Før 1825
  Ringerike sorenskriveri 1825 - 1963
  Hønefoss byfogd (navnebytte, se arkivene etter Ringerike sorenskriveri). 1963 - 1977
  Ringerike sorenskriveri (navnebytte) 1977 - 2002
  Ringerike tingrett 2002 – d.d.
Rollag Numedal og Sandsvær sorenskriveri -  1970
  Kongsberg sorenskriveri (navnebytte) 1970 - 2002
  Kongsberg tingrett 2002 – d.d.
Røyken Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri 1666 - 1991
  Drammen byrett 1991 - 2002
  Drammen tingrett 2002 – d.d.
Sigdal Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri -  2002
  Eiker, Modum og Sigdal tingrett 2002 – d.d.
Sandsvær (Øvre og Ytre, se Kongsberg etter 1964) Numedal og Sandsvær sorenskriveri 1666 - 1970
  Kongsberg sorenskriveri (navnebytte) 1970 - 2002
  Kongsberg tingrett 2002 – d.d.
Tyristrand (Se Hole 1916 – 1964 og Ringerike etter 1964) Ringerike og Hallingdal sorenskriveri Før 1825
  Ringerike sorenskriveri 1825 - 1963
  Hønefoss byfogd (navnebytte, se arkivene etter Ringerike sorenskriveri). 1963 - 1977
  Ringerike sorenskriveri (navnebytte) 1977 - 2002
  Ringerike tingrett 2002 – d.d.
Øvre Eiker Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri -  2002
  Eiker, Modum og Sigdal tingrett 2002 – d.d.
Ål Ringerike og Hallingdal sorenskriveri Før 1825
  Hallingdal sorenskriveri 1825 – 2002
  Hallingdal tingrett 2002 – d.d.
Opdal (se Nore og Uvdal)    
Ådal/ Aadalen (Se Ringerike sorenskriveri etter 1964) Ringerike og Hallingdal sorenskriveri -  1825
  Ringerike sorenskriveri 1825 - 1963
  Hønefoss byfogd 1963 - 1977
  Ringerike sorenskriveri 1977 - 2002
  Ringerike tingrett 2002 – d.d