Statsarkivet i Kongsberg har mange henvendelser fra personer som ber om dokumentasjon fra opphold i barnehjem, barneverninstitusjoner, fødehjem og spesialskoler i Buskerud, Vestfold og Telemark. Vi har derfor utarbeidet en liste over slike institusjoner i disse tre fylkene.

Statsarkivet har hovedsakelig arkiver etter statlige virksomheter, men denne oversikten tar også for seg kommunale og private institusjoner. Vi har forsøkt å finne ut av hvor eventuelle arkiver fra disse institusjonene kan befinne seg. Dette kan være til hjelp for alle som er ute etter rettighetsdokumentasjon.

Å få en full oversikt over alle institusjonene er vanskelig, men dette er et forsøk på å lage en oversikt over det vi vet.
Vi tar gjerne imot opplysninger som kan bidra til å fylle ut denne oversikten.

Last ned oversikten her.