En ganske liten del av bestanden i Statsarkivet er ikke arkiver, men samlinger. Det betyr at innholdet i dem ikke stammer fra en enkelt arkivskaper, slik arkiver gjerne gjør. Samlingene er laget for å fylle bestemte oppgaver eller behov, uten hensyn til dokumentenes opphav. Mange av samlingene ble etablert på 1800-tallet.