Foto av to almanakker fra hhv 1780 og 1813

To trykte almanakker fra 1780 og 1813 er blant materialet vi finner i lokaliasamlingen. Lokalia, Fab Buskerud II-7.

Lokalia er en samling som består både av private og offentlige dokumenter som er tatt ut av sin arkivsammenheng.

Lokalia-samlingen er ordnet fylkesvis. Herredene (og byene) kommer alfabetisk innen hvert fylke og gårdene alfabetisk innen hvert herred. Dokumentene er ordnet kronologisk for den enkelte eiendom.