Fotokopi av postkort med påskrevet ""Fra Solbergelven. Eneret 1922 Carl Normann, Hamar"

Postkort fra Ruuds samlinger, eske I-12.

Kallskapellan i Østre Bærum (1913), Hans Peter Ruud var født på Fiskum i Eiker 31.01.1863. Med kjærlighet og interesse for bygda han kom fra, samlet han gjennom et langt liv gårds- og slektsopplysninger om Eiker. Det ble med tiden en voldsom mengde stoff, ofte skrevet med blyant og på små lapper, hvor skriften er svært liten og tettskreven. Lappene er sortert, buntet sammen og arkivert alfabetisk på gårds-/slektsnavn. I tillegg er det egne esker med avskrifter fra pantebøker og kirkebøker m.m. samt en eske med tegninger. Materialet er tidkrevende å gå igjennom, men allikevel en god del i bruk på lesesalen.

Vær klar over at dette ikke er primærkilder, og at opplysningene for sikkerhets skyld bør kontrolleres mot kirkebøker, panteregistre m.v.