Statsarkivet i Kongsberg har 11,5 faste stillinger med følgende fagpersonale:

 • Statsarkivar (leder)
 • Arkivarer/rådgivere (vitenskapelig personale)
 • Saksbehandlere/kontorpersonale
 • Konserveringspersonale

I tillegg kommer midlertidig ansatte.

Personalet:

 • Liv Jorunn Aunan, førstekonsulent
 • Marthe-Rigmor Haugerud, konsulent
 • Serina Johansson, rådgiver
 • Kjell Kleivane, førstearkivar/nestleder
 • Bodil Løver, rådgiver
 • Wenche Magnussen, førstekonsulent
 • Tone Elin Sandøy, førstekonsulent (konservering)
 • Alise Standal, konsulent
 • Nils Johan Stoa, statsarkivar
 • Kjell Søli, ekstrahjelp konservering (deltid)
 • Ingvild Aarøe Tønnesen, rådgiver
 • Jakob Wisløff, seniorrådgiver
 • Øystein Ødegården, arkivar