Statsarkivet i Kongsberg har 11,5 faste stillinger med følgende fagpersonale:

Personalet:

Navn Stilling Enhet
Liv Jorunn Aunan Seniorkonsulent Seksjon for brukertjenester
     
Marthe-Rigmor Haugerud Konsulent Seksjon for brukertjenester
     
Serina Johansson Rådgiver Seksjon for brukertjenester
     
Kjell Kleivane Førstearkivar Seksjon for avlevering
     
Bodil Løver Rådgiver Seksjon for depot
     
Wenche Magnussen Seniorkonsulent Seksjon for brukertjenester
     
Tone Elin Sandøy Førstekonsulent Seksjon for depot
     
Alise Standal Førstekonsulent Seksjon for brukertjenester
     
Nils Johan Stoa Statsarkivar  
     
Kjell Søli Ekstrahjelp konservering Seksjon for tilgjengeliggjøring
     
Jacob Wisløff Seniorrådgiver Seksjon for avlevering
     
Øystein Ødegården Arkivar Seksjon for depot